سلام.

خانومهای عزیز اگه براتون مقدوره بفرمایید یکسان بودن اعتقادات قلبی و جهانبینی خودتون با همسرتون چقدر براتون مهمه؟ تا چه اندازه تفاوت براتون قابل هضمه؟ 

ممنون بابت وقتی که می ذارید.